Tweedaagse Basiscursus Erfrecht

Tweedaagse Basiscursus Erfrecht

Datum Cursus: Woensdag 22&29 maart 2023
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Em. prof. mr. A.J.M. Nuytinck

- emeritus hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
- emeritus hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
- lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
- adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Cursusbeschrijving:
Deze tweedaagse basiscursus behandelt – in het bijzonder voor (beginnende) advocaten die geen of te weinig kennis van het erfrecht hebben – alle erfrechtelijke onderwerpen die rechtstreeks van belang zijn voor de (advies)praktijk, zodat men in korte tijd alle kernthema’s van het erfrecht beheerst om praktische werkzaamheden op dit gebied goed te kunnen uitoefenen.

Programmaonderwerpen

Algemene bepalingen van erfrecht en versterferfrecht

- algemene inleiding
- versterferfrecht
- groepen- of parentelenstelsel
- wettelijke verdeling
- andere wettelijke rechten

Testamentair erfrecht algemeen
- uiterste wil (testament)
- uiterste wilsbeschikking
- gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Legitieme portie
- legitieme portie algemeen
- omvang legitieme portie
- geldend maken legitieme portie

Testament en zijn inhoud
- testamentsvormen
- begrippen ‘erfstelling’, ‘(quasi-)legaat’ en ‘(testamentaire) last’
- tweetrapsmakingen
- executele
- testamentair bewind

Gevolgen van de erfopvolging
- algemene bepalingen
- aanvaarding en verwerping van de nalatenschap
- vereffening en verdeling van de nalatenschap

Sterk aanbevolen literatuur ter bestudering voorafgaand aan de cursus
Ondanks het feit dat dit een basiscursus is, wordt een zekere, geringe basiskennis betreffende het erfrecht bij de cursusdeelnemers verondersteld. Zij kunnen zich deze strikte basiskennis eigen maken door voorafgaand aan de cursus hoofdstuk 18 uit het hierna genoemde studieboek zelfstandig te bestuderen. Bewust is gekozen voor een studieboek en niet voor een handboek. Het gaat om A.J.M. Nuytinck, Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht (Studiereeks Burgerlijk Recht, deel 1), Deventer: Wolters Kluwer 2021 (achtste druk).

Cursus: Woensdag 22&29 maart 2023
Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp
Energieweg 2
3041 JC Rotterdam
Parkeren: €4,- per dag
Tijdstip: 13.00 uur – 20.00 uur
PO punten: 12
Prijs: €899,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.