Actualiteiten Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens (live Webinar)

Actualiteiten Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens (live Webinar)

Datum cursus: Donderdag 15 juni 2023
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. J.A.N. Baas & Mr. F.C. van der Jagt

Mr. J.A.N. Baas

Jan Baas is advocaat bij La Gro Geelkerken Advocaten te Leiden, gespecialiseerd in privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens. Jan treedt veelvuldig op als spreker en docent en publiceert regelmatig over privacyrechtelijke onderwerpen.

Mr. F.C. van der Jagt

Friederike van der Jagt is eigenaar van en privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal B.V. te Amsterdam. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij een internationaal beveiligingssoftwarebedrijf. Mr. Van der Jagt publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen en is een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens. Mr. Van der Jagt is voorzitter van de Stichting Take Back Your Privacy, lid van het Algemeen Bestuur van de Grotius Academie, netwerkleider van JUC Privacyrecht en lid van de opleidingsadviesraad van Technology Meets Law. Ook is zij plaatsvervangend lid van het Hof van Discipline. Zij is hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht en docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen. Ook is zij parttime als universitair docent verbonden aan de Open Universiteit.

Cursusbeschrijving:
Het privacyrecht blijft sterk in beweging. De AVG is in mei 2023 alweer 5 jaar van toepassing en nieuwe wetgeving, zoals de ePrivacyverordening en de AI-verordening zijn op komst.

In onze actualiteitencursus wordt u in één dag bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Het programma is zo opgezet dat het enerzijds een beknopte inleiding biedt. Tegelijk is er volop nieuws en verdieping voor juristen die dagelijks met dit rechtsgebied bezig zijn. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en interactie.

Onder andere de volgende onderwerpen zullen worden besproken:

• Actualiteiten recht op privéleven (artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest Grondrechten);
• Actualiteiten basisbegrippen AVG, eisen aan een rechtmatige verwerking;
• Mag een werkgever werknemers testen op alcohol en drugs?
• Hoever strekt de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke? Deze vraag zal in het bijzonder worden besproken aan de hand van recente arresten zoals Fashion ID, GC e.a./ CNIL en Google/ CNIL;
• Verwerkingsverantwoordelijke vs. verwerker;
• Export van gegevens na ‘Schrems’; Privacy Shield;
• Handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens;
• ePrivacy – cookies, e-mail en telemarketing, komst ePrivacyverordening.

Cursus: Donderdag 15 juni 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur - 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €199,- bij uw aanmelding voor 15 mei 2023, daarna €299,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.