Actualiteiten Personen- en Familierecht

Actualiteiten Personen- en Familierecht

Datum cursus: Dinsdag 10 december 2019
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

Hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen, hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016) en adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Cursusbeschrijving:
In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogens-recht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, gezags- en omgangsrecht, alsmede curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap. De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het huwelijksvermogensrecht (op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen), op het gebied van het partneralimentatierecht (initiatiefwetsvoorstel Van Oosten, Recourt en Swinkels tot herziening van het stelsel van partneralimentatie) en op het gebied van het afstammings- en gezagsrecht (belangrijkste aanbevelingen uit het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap over meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap). Deze actualiteiten krijgen dan ook gepaste aandacht, afhankelijk van de voortgang van het wetgevingsproces.

Onderwerpen:
- Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
- Scheidingsrecht
- Afstammings- en adoptierecht
- Gezags- en omgangsrecht
- Komend verwantschaps- en gezagsrecht (meerouderschap, meeroudergezag en draagmoederschap

Cursus: Dinsdag 10 december 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp
Gildeweg 1
2632 BD Nootdorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.00 uur - 20.00 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 10 november 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.