Actualiteiten Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens (live Webinar)

Actualiteiten Privacyrecht en bescherming persoonsgegevens (live Webinar)

Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. J.A.N. Baas & Mr. F.C. van der Jagt

Mr. J.A.N. Baas

Jan Baas is advocaat bij BarentsKrans te Den Haag, gespecialiseerd in privacyrecht en bescherming van persoonsgegevens. Jan treedt veelvuldig op als spreker en docent en publiceert regelmatig over privacyrechtelijke onderwerpen.

Mr. F.C. van der Jagt

Friederike van der Jagt is zelfstandig privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal te Amsterdam. Zij werkte eerder als privacyrechtadvocaat bij de advocatenkantoren Van Doorne en Stibbe en in het bedrijfsleven als Senior Legal Counsel Privacy bij het beveiligingssoftwarebedrijf Avast. Friederike publiceert en spreekt geregeld over privacygerelateerde onderwerpen, is een van de redacteurs van het tijdschrift Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens en auteur van de Kluwer Themapagina AVG. Friederike is bestuurslid van de Nederlandse Juristen-Vereniging. Zij is hoofddocent van de Grotius specialisatieopleiding Privacyrecht en docent privacy bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen. Daarnaast is zij arbiter bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering en fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming & Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Cursusbeschrijving:
Het privacyrecht blijft sterk in beweging. De komst en implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) heeft uiteraard veel stof doen opwaaien. Inmiddels zijn de eerste ervaringen bekend en begint er ook jurisprudentie te ontstaan over de toepassing ervan. Ondertussen wordt er alweer nieuwe wetgeving voorbereid, in het bijzonder de ePrivacyverordening.

In onze actualiteitencursus wordt u in één dag bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Het programma is zo opgezet dat het enerzijds een beknopte inleiding biedt. Tegelijk is er volop nieuws en verdieping voor juristen die dagelijks met dit rechtsgebied bezig zijn. Daarnaast is er veel ruimte voor vragen en interactie.

Onder andere de volgende onderwerpen zullen worden besproken:

• Actualiteiten recht op privéleven (artikel 8 EVRM, artikel 7 Handvest Grondrechten);
• Actualiteiten basisbegrippen AVG, eisen aan een rechtmatige verwerking;
• Mag een werkgever werknemers testen op alcohol en drugs?
• Hoever strekt de verantwoordelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke? Deze vraag zal in het bijzonder worden besproken aan de hand van recente arresten zoals Fashion ID, GC e.a./ CNIL en Google/ CNIL;
• Verwerkingsverantwoordelijke vs. verwerker;
• Export van gegevens na ‘Schrems’; Privacy Shield;
• Handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens;
• ePrivacy – cookies, e-mail en telemarketing, komst ePrivacyverordening.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur - 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €199,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.