Vonnis schrijven voor advocaten

Vonnis schrijven voor advocaten

Datum: Woensdag 17 juni 2020
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. L. Reurich

- Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
- Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Noord-Holland

Cursusbeschrijving:
In deze cursus wordt aan cursisten de technieken van het schrijven van een vonnis bijgebracht. Leer hoe de inrichting van de eigen processtukken het rechterlijk oordeel kunnen vormen en sturen!

Vrijwel elke advocaat denkt vanzelfsprekend vanuit de vraag hoe te reageren op de stellingen van de wederpartij. In deze cursus wordt inzichtelijk gemaakt hoe de rechter het partijendebat verwerkt in een vonnis. Welke feiten dient de rechter te selecteren? Hoe komt hij tot zijn oordeel? In welke volgorde wordt de beoordeling inhoudelijk opgebouwd? Welke verweren gaan voor andere verweren? Als een advocaat inzicht heeft in de werkwijze van de rechter, kan hij daaraan - spiegelbeeldig - de instrumenten ontlenen om de eigen processtukken te verbeteren. Wie bijvoorbeeld, als schadevergoeding wordt gevorderd, recht heeft op een abstracte berekening van schade, behoeft de facturen niet over te leggen. Tal van dergelijke technieken die inspelen op de werkwijze van de rechter passeren de revue.

De cursus kent tevens een aantal praktische oefeningen en besteedt tevens aandacht aan een aantal procesrechtelijke complicaties die daarbij een rol spelen. Het verworven praktisch inzicht in de rechtsvinding door de eerstelijns feitenrechter maakt het mogelijk om zelf effectiever te procederen.

Cursus: Woensdag 17 juni 2020
Locatie: Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam
Paul van Vlissingenstraat 8
1096 BK Amsterdam
Parkeren: Betaald parkeren
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 17 mei 2020, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.