Cursus Getuigen in het strafrecht

Cursus Getuigen in het strafrecht

Datum: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. H.G.W. Stikkelbroeck en mr. drs. S. Brinkhoff

Dhr. Mr. H.G.W. Stikkelbroeck is vanaf eind 2005 tot onlangs als senior raadsheer (strafrecht) werkzaam geweest in het gerechtshof Arnhem - Leeuwarden. Thans is dhr. mr. H.G.W. Stikkelbroeck voorzitter van het Adviescollege Verloftoetsing TBS en freelance docent bij SSR, het opleidingsintituut voor de rechterlijke organisatie (sinds 1997 deels als lector strafrecht), bij de Beroepsopleiding voor Advocaten en voorts als gastdocent.

Mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff is als universitair docent straf(proces)recht verbonden aan de Radbout Universiteit Nijmegen. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Gelderland en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Brinkhoff geeft trainingen en lezingen voor de advocatuur en de rechterlijke macht. Hij doet dit onder andere via SSR en CPO. Tevens is hij hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur.

Cursusbeschrijving:
Centraal in deze cursus staat de regelgeving rondom het getuigenverhoor. De juridische context is een vaak spelend onderwerp bij het (willen) horen van getuigen, al was het maar omdat de discussie met de officier van justitie en rechter regelmatig in dit kader wordt gevoerd. In deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op de wettelijke criteria die in dit verband gelden en wordt de relevante jurisprudentie op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces belicht. Ook wordt stil gestaan bij de regels die op basis van wet en jurisprudentie gelden voor het gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs. Dit juridisch ingestoken deel van de cursus wordt door de docenten voorzien van praktijkvoorbeelden. De cursus Getuigenverhoor geeft, naast het bieden van de juridische context, ook inzicht in andere aspecten die samenhangen met het getuigenverhoor. Veel aspecten rondom het horen van getuigen zijn immers niet zozeer juridisch van aard maar vragen om een bredere, logische en empirisch-gerichte blik. Onderwerpen die daarbij aan de orde komen zijn: Welke getuigen op te roepen en waarom? Wat verwacht u te horen van deze getuigen? Hoe dit te bezien vanuit de verschillende perspectieven van procesdeelnemers? In welke context zit een getuige en wat gebeurt er bij het verhoor met die getuige? Hoe beïnvloedt dit de zaak?

De cursus Getuigenverhoor heeft tot doel u kennis en inzicht te verschaffen in de juridische regelgeving inzake getuigen voor en tijdens de zitting en u tegelijkertijd bewust te maken van de niet-juridisch-formele aspecten die aan de orde zijn bij het getuigenverhoor. Na het volgen van deze cursus kent u de juridische context rondom getuigenverhoor, bent u in staat uw verzoek tot het horen van getuigen op een dusdanige wijze te motiveren dat u het de rechter en officier van justitie moeilijk maakt om hieronder uit te kunnen en worden handreikingen aangereikt voor een verdedigingstrategie rondom getuigenverhoor. De strafrechtadvocaat krijgt hierdoor een stevige handvat aangereikt rondom het horen van getuigen in strafzaken.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: nnb
nnb
nnb
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 09.30 uur – 17.00 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.