Actualiteiten relatievermogensrecht (Live webinar)

Actualiteiten relatievermogensrecht (Live webinar)

Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Mr. dr. B. Breederveld

- Advocaat bij Rensen advocaten
- Docent Goederen- en Insolventierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
- Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage

Cursusbeschrijving:
In deze cursus wordt mede aan de hand van rechtspraak aandacht besteed aan de actuele ontwikkelingen op het gebied van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap en de verrekenbedingen en overige aangelegenheden betreffende huwelijkse voorwaarden, alsmede de afwikkeling van vermogen in geval van beëindiging van de relatie door samenwoners. Er is door de Hoge Raad een aantal interessante uitspraken gedaan die voor elke familierechtadvocaat of mediator van belang zijn bij beantwoording van vragen betreffende de afwikkeling van vermogen na scheiding. Uiteraard komt ook de lagere rechtspraak aan bod betreffende verdelen, verrekenen en vergoeden, de belangrijkste onderwerpen van het relatievermogensrecht. Voorts wordt stilgestaan bij de draagplicht van schulden waaronder de regeling omtrent afwijking van een gelijke draagplicht van gemeenschapsschulden bij echtscheiding. Uiteraard komen ook aan de orde enige specifieke gevolgen van de sinds 2018 als hoofdstelsel geldende beperkte gemeenschap van goederen.

Programma:
Met speciale aandacht voor:
- Vergoedingsrechten bij huwelijk of samenwoning: wel of niet.
- Periodiek of finaal verrekenbeding: wel of geen vordering
- Verdeling door de rechter: wat en hoe.
- Beperkte gemeenschap van goederen: wel of niet privé.
- Draagplicht van schulden: wie en voor hoeveel?
- Eenvoudige gemeenschap en schulden: ja of nee.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur – 16.45 uur
PO punten: 3
Prijs: 215,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.