Internationaal Privaatrecht

Internationaal Privaatrecht

Datum Cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem

Prof. mr. dr. T.H.M. van Wechem is hoogleraar Corporate Legal Counseling aan de Open Universiteit. Verder is hij zelfstandig juridisch adviseur en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof ’s- Hertogenbosch.

Cursusbeschrijving:
Contracteren in een internationale omgeving of het oplossen van OD vraagstukken waarbij verschillende rechtstelsels zijn betrokken, vereisen specifieke kennis en vaardigheden van de juridisch adviseur. Tijdens de cursus IPR wordt inzicht geboden in de Europese regelingen ter zake het IPR (Rome I, Rome II). Ook de nationale regeling ter zake het toepasselijke recht op goederenrechtelijke kwesties zal de revue passeren. Tevens wordt aandacht besteed aan het Weens koopverdrag, een verdrag dat betrekking heeft op eenvormig privaatrecht alsmede aan een nieuw verdrag inzake forumkeuzes dat in 2015 van kracht is geworden. Een en ander wordt aan de hand van casusposities en rechtspraak inzichtelijk gemaakt zodat de cursist aan het eind van de cursus zijn weg in de IPR-doolhof kan vinden. Het Hof van Justitie EU heeft zich uitgesproken over bevoegdheidskwesties inzake distributieverhoudingen, rechtskeuzes in algemene voorwaarden bij consumententransacties en forumkeuzes in b2b verhoudingen, alsmede inzake het toepasselijk IPR bij internationale handelsagentuur. Ook deze ontwikkelingen worden besproken.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: nnb
nnb
nnb
Parkeren: Gratis
Tijdstip: nnb
PO punten: nnb
Prijs: nnb

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.