Modernisering ondernemingsrecht en ervaring met recente wijzigingen (live webinar)

Modernisering ondernemingsrecht en ervaring met recente wijzigingen (live webinar)

Datum cursus: Woensdag 7 december 2022
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. C.A. Schwarz

Prof. mr. C.A. Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens partner bij Baker Tilly Berk.

Cursusbeschrijving:
Het ondernemingsrecht is hevig in beweging. Niet alleen worden alle rechtsvormen gemoderniseerd, maar ook is er sprake van baanbrekende rechtspraak. In deze cursus zal op beide aspecten worden ingegaan, waarbij met name ook aandacht zal worden besteed aan het nieuwe Verenigingen- en Stichtingenrecht zoals dat vorm krijgt bij invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen medio 2021. Maar ook de ontwikkelingen op het terrein van het NV-recht en met name het BV-recht krijgen de volle aandacht.

Cursus: Woensdag 7 december 2022
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur - 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €199,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.