Strafprocessuele verweren in strafzaken

Actualiteiten Strafrecht

Datum cursus: Donderdag 23 mei 2019
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. G.P.C. Janssen en Prof. mr. T.A. de Roos

Dhr. Mr. G.P.C. Janssen is ruim 15 jaar (als vice-president) voorzitter van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam. Dhr. Mr. G.P.C. Janssen is daarvoor ruim 15 jaar strafrecht advocaat geweest te Amsterdam. Dhr. Mr. G.P.C. Janssen is hiernaast docent strafrecht bij verschillende onderwijsinstituten, waaronder het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht, de SSR.

Prof. Mr. T.A. de Roos is raadsheer -plaatsvervanger in Den Bosch en emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan Tilburg University. Verder Prof. Mr. T.A. de Roos docent Bij SSR.

Cursusbeschrijving:
2 ervaren strafrechters zullen u meenemen in actuele ontwikkelingen op diverse onderwerpen die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van een strafrechtadvocaat. Zij zullen hierbij vooral interactief te werk gaan, waarbij voldoende gelegenheid wordt gegeven voor de inbreng van de cursisten. Indien bij de cursisten op voorhand al vragen leven, kunnen zij deze, via de cursusorganisatie, voorleggen aan de docenten zodat het zeker is dat aan die vragen aandacht zal worden besteed.

Mr. Janssen (oud strafrechtadvocaat en thans strafrecht) zal aan de hand van Casusposities in het bijzonder ingaan op voorlopige hechtenis.

Prof. mr. De Roos (oud strafrechtadvocaat/emeritus hoogleraar en raadsheer) zal onder meer ingaan op recente uitspraken van de Hoge Raad en het EHRM, waarbij het accent ligt op de (al of niet voldoende) motivering van beslissingen door de feitenrechter. Ook komen feiten van de raadsman aan de orde.Cursus: Donderdag 23 mei 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp - Schiphol
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur - 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 23 april 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.