Recente ontwikkelingen in het ondernemingsrecht (Live webinar)

Recente ontwikkelingen in het ondernemingsrecht (Live webinar)

Datum cursus: Woensdag 15 december 2021
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. C.A. Schwarz

Prof. mr. C.A. Schwarz is hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en als hoogleraar verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht. Hij is tevens partner bij Baker Tilly Berk.

Cursusbeschrijving:
Het ondernemingsrecht is hevig in beweging. Niet alleen worden alle rechtsvormen gemoderniseerd, maar ook is er sprake van baanbrekende rechtspraak. In deze cursus zal op beide aspecten worden ingegaan, waarbij met name ook aandacht zal worden besteed aan het nieuwe Verenigingen- en Stichtingenrecht zoals dat vorm krijgt bij invoering van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen medio 2021. Maar ook de ontwikkelingen op het terrein van het NV-recht en met name het BV-recht krijgen de volle aandacht.

Cursus: Woensdag 15 december 2021
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur - 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €199,- bij uw aanmelding voor 15 november 2021, daarna €299,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.