Strafprocessuele verweren in strafzaken

Actualiteiten Strafrecht

Datum cursus: Donderdag 23 mei 2019
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. G.P.C. Janssen en Prof. mr. T.A. de Roos

Mr. G.P.C. Janssen is ruim 20 jaar (als vice-president) voorzitter van de meervoudige strafkamer van de rechtbank Amsterdam. Hij is daarvoor ruim 15 jaar strafrecht advocaat geweest te Amsterdam. Daarnaast functioneert hij als docent strafrecht bij verschillende onderwijsinstituten, waaronder het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht, de SSR.

Prof. Mr. T.A. de Roos (raadsheer-plaatsvervanger tot 1 juni 2018) is emeritus hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht aan Tilburg University. Ook hij heeft verschillende docentschappen strafrecht waaronder bij de SSR.

Cursusbeschrijving:
2 ervaren strafrechtjuristen zullen u meenemen in actuele ontwikkelingen op diverse onderwerpen die van belang zijn voor de dagelijkse praktijk van een strafrechtadvocaat. Zij zullen hierbij vooral interactief te werk gaan, waarbij voldoende gelegenheid wordt gegeven voor de inbreng van de cursisten. Indien bij de cursisten op voorhand al vragen leven, kunnen zij deze, via de cursusorganisatie, voorleggen aan de docenten zodat het zeker is dat aan die vragen aandacht zal worden besteed.

Mr. Janssen zal aan de hand van Casusposities in het bijzonder ingaan op voorlopige hechtenis.

Prof. mr. De Roos zal onder meer ingaan op recente uitspraken van de Hoge Raad en het EHRM, waarbij het accent ligt op de (al of niet voldoende) motivering van beslissingen door de feitenrechter. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de eisen die worden gesteld aan een zinvolle en effecieve inbreng van de verdediging.



Cursus: Donderdag 23 mei 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp - Schiphol
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur - 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 23 april 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact



*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.