Actualiteiten Relatievermogensrecht

Actualiteiten Relatievermogensrecht

Datum Cursus: Donderdag 17 oktober 2019
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

-Hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
-hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
-lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
-adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Cursusbeschrijving:
Deze actualiteitencursus bestrijkt alle relevante onderdelen van het huwelijksvermogensrecht, dus de titels 1.6, 1.7 en 1.8 BW, die ook van toepassing zijn op het geregistreerd partnerschap. Waar nodig worden verbindingen gelegd met het algemene vermogensrecht. De recentste ontwikkelingen in de rechtspraak van de Hoge Raad en de wetgeving worden behandeld. Uiteraard staat, wat de wetgeving betreft, de op 1 januari 2018 in werking getreden Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen centraal.

In het bijzonder komen de volgende onderdelen van deze nieuwe wet aan de orde:
- de voorhuwelijkse eenvoudige gemeenschap valt merkwaardigerwijs in de nieuwe huwelijksgemeenschap, dit in afwijking van de hoofdregel van de nieuwe wet, die inhoudt dat niet alleen erfrechtelijke verkrijgingen en giften, maar ook aanbrengsten ten huwelijk privé blijven op grond van art. 1:94 lid 2 BW;
- de rechtspositie van de echtgenoot-ondernemer, de gerechtigdheid tot het ondernemingsvermogen en de redelijke vergoeding op grond van art. 1:95a BW;
- de verhaalsaansprakelijkheid of uitwinbaarheid van goederen die tot de huwelijksgemeenschap behoren, ter zake van een privéschuld van een echtgenoot en de verdeling van de executieopbrengst tussen de schuldeiser en de echtgenoot/niet-schuldenaar op grond van art. 1:96 lid 3 BW;
- de reminiscentie aan de in 2012 afgeschafte gemeenschap van winst en verlies op grond van de nieuwe draagplichtregel van art. 1:100 lid 2 BW;
- de wijziging van art. 61 Fw op grond van art. II van de nieuwe wet en de drie overgangsbepalingen op grond van art. IV van de nieuwe wet.

Cursus: Donderdag 17 oktober 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.00 uur – 17.30 uur
PO punten: 4
Prijs: €299,- bij uw aanmelding voor 17 september 2019, daarna €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.