Ontwikkelingen asiel- en vreemdelingenrecht (live webinar)

Ontwikkelingen asiel- en vreemdelingenrecht (live webinar)

Datum Cursus: Woensdag 6 april 2022
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. E. Bezem en mr. M. Wijngaarden

Freek Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit.

Bernard Schols is oud-notaris en thans als hoogleraar Succesierecht en Belastingen van rechtsverkeer verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na vijftien jaar in het notariaat werkzaam geweest te zijn heeft Bernard Schols zich in woord en geschrift volledig toegelegd op het fenomeen estate planning. Hij is co-auteur van het Handboek (Nieuw) Erfrecht en het Handboek Estate Planning.

Cursusbeschrijving:
Het asiel- en vreemdelingenrecht blijft continu snel veranderen, onder invloed van politiek, internationale en nationale regelgeving, en internationale en nationale jurisprudentie. In deze op de praktijk gerichte cursus worden met u de belangrijkste veranderingen van het afgelopen jaar doorgenomen v.w.b. het asiel- en vreemdelingenrecht. Specifiek zal de cursus zich richten op Dublinprocedures, veilige landen, openbare orde, gezinshereniging, en EU toetsing. Wijngaarden en Bezem zijn ervaren advocaten op deze rechtsgebieden.

Speciale aandacht zal er zijn voor internationale ontwikkelingen, vooral procedures bij het Hof van Justitie van de EU. Uiteraard zal de cursus worden aangepast op de allerlaatste ontwikkelingen op dat moment. De cursus heeft vooral een praktisch karakter en is erop gericht om deelnemers hun verworven kennis in de praktijk direct te kunnen laten toepassen.

Cursus: Woensdag 6 april 2022
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur – 16.45 uur
PO punten: 3
Prijs: €199,- bij uw aanmelding voor 6 maart 2022, daarna €299,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.