Causaliteit en Relativiteit (Live webinar)

Causaliteit en Relativiteit (Live webinar)

Datum cursus: Donderdag 30 maart 2023
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. L. Reurich

- Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
- Docent Beroepsopleiding advocaten

Cursusbeschrijving:
In de cursus ‘Causaliteit en Relativiteit’ worden twee klassieke leerstukken besproken die beide een modern uiterlijk hebben gekregen. Bij de aansprakelijkheid van de ‘controlerende en certificerende overheid’ speelt relativiteit een beslissende rol. Daarnaast is er de belangrijke uitspraak van de Hoge Raad over het schietincident in Alphen aan de Rijn: door de vergunningverlening is ook de politie voor de ingetreden vermogensschade aansprakelijk (HR 20 september 2019, ECLI:NL:HR:2019:1409). Deze uitspraak roept belangwekkende vragen op ten aanzien van de verhouding tot het klassieke Vie d’Or-arrest (HR 13 oktober 2006, ECLI:NL:HR:2006:AW2080). Voorts opent de Hoge Raad steeds meer mogelijkheden voor ‘creatieve oplossingen’ als het causaal verband tussen de normschending en de vermogensschade onzeker is (in HR 25 september 2020, ECLI:NL:HR:2020:1510). Het klassieke leerstuk van causaliteit wordt besproken door de behandeling van zeven moderne technieken om onzeker causaal verband te overwinnen. De Hoge Raad en de wetgever hebben immers methodes ontwikkeld om bij onhelderheid over het causaal verband tussen normschending en schade, toewijzing van de vordering toch mogelijk te maken. Het eveneens klassieke leerstuk van de relativiteit heeft ook een moderne gedaante gekregen in recente jurisprudentie. Het gaat dan niet in eerste instantie om de vraag of de geschonden norm strekt tot bescherming van het geschade belang (wat valt onder de norm?) maar wie zich op de bescherming van de norm kan beroepen (wie valt onder de norm?). Aan de hand van de aansprakelijkheid van de controlerende en certificerende overheid en de toezichthouder worden deze ontwikkelingen in kaart gebracht.

Cursus: Donderdag 30 maart 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
PO punten: 3
Prijs: €199,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.