Modernisering Bewijsrecht

Modernisering Bewijsrecht

Datum: Vrijdag 5 juni 2020
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. S.M.A.M. Venhuizen

- Senior raadsheer in het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch
- Docent burgerlijk procesrecht

Cursusbeschrijving:
Mede geïnspireerd door het rapport Asser-Hammerstein-De Bock heeft het ministerie een (concept)wetsvoorstel ter vereenvoudiging en modernisering van het bewijsrecht gepubliceerd. De bewijsgaring moet zoveel mogelijk voorafgaande aan de procedure plaatsvinden. Invoering van de modernisering valt te verwachten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

- doel en middelen, actuele stand van zaken, inwerkingtreding en overgangsrecht
- partijen: rechten, (pre processuele) plichten (bijv. 149a) en sancties - rechter: regierol, sancties, professionele standaarden.
- bewijsgaring voorafgaande aan de procedure (149a; voorlopige bewijsgaring; bewijsbeslag; proces-verbaal van constatering; pre processuele comparitie)
- bewijsgaring tijdens de procedure (wel: regiezitting en bewijsopdracht, maar niet meer voorlopige bewijsgaring).


Cursus: Vrijdag 5 juni 2020
Locatie: Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam
Paul van Vlissingenstraat 8
1096 BK Amsterdam
Parkeren: Betaald parkeren
Tijdstip: 13.30 uur – 18.00 uur
PO punten: 4
Prijs: €325,- bij uw aanmelding voor 5 mei 2020, daarna €425,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.