Verjaring, verval en het verlies van rechten (Live webinar)

Verjaring, verval en het verlies van rechten (Live webinar)

Datum Cursus: Woensdag 30 november 2022
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. L. Reurich

-Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
-Docent Beroepsopleiding Advocaten

Webinarbeschrijving:
Het onderwerp is ‘hot’: verjaring en verval. Door de opkomst van de klachtplicht (art. 6:89 BW en 7:23 BW) is er een stroom aan jurisprudentie over deze wettelijke vorm van rechtsverwerking. Doordat de Hoge Raad onlangs heeft geoordeeld dat de feitelijke grondslag van de vordering bepaalt of de klachtplicht van art. 7:23 BW van toepassing is (HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2902), is de actieradius van deze bepaling enorm groot. Tegelijk heeft de Hoge Raad de toepasselijkheid van de klachtplicht aanzienlijk beperkt. Ook rond verjaring zijn allerlei ontwikkelingen te melden. Alleen al in de afgelopen jaren heeft de Hoge Raad circa tien arresten gewezen over de verjaring van vorderingen. In de wet is de verjaring op een verbrokkelde en lapidaire wijze geregeld. De Hoge Raad heeft een systematische benadering gekozen door de verjaringsregels in onderlinge samenhang te bezien.

In dit webinar komen deze recente ontwikkelingen uitgebreid aan de orde. Het accent ligt hierbij op de manier waarop verjaring en verval in de processtukken effectief aan de orde kan worden gebracht. Ten slotte is er aandacht voor het incidentele verval op grond van rechten op grond van de redelijkheid en billijkheid. Ook op dit terrein heeft de Hoge Raad zich niet onbetuigd gelaten en een aantal belangwekkende arresten gewezen.

Spelen niet-juridische gegevens bij het rechterlijk oordeel een rol? Hoe kijkt de rechter aan tegen ‘grote partijen’? Speelt ‘gevoel’ een rol bij de totstandkoming van het vonnis? En laat de rechter zich beïnvloeden door algemene maatschappelijke opvattingen? Aan de hand van enkele beroemde zaken worden deze vragen besproken tijdens de cursus ‘Het overtuigen van de rechter‘. Tevens wordt geanalyseerd hoe de stijl van processtukken mede de inhoud van het vonnis kan bepalen. Ten slotte wordt geanalyseerd waar het Burgerlijk Wetboek ruimte laat aan niet-juridische gegevens, zoals art. 3:12 BW.

Cursus: Woensdag 30 november 2022
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
PO-punten: 3
Prijs: €199,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.