Echtscheiding & Internationaal Privaatrecht

Echtscheiding & Internationaal Privaatrecht

Datum: IN VOORBEREIDING
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. dr. I. Sumner

- Hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht aan de Tilburg University
- Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Overijssel

Cursusbeschrijving:
Internationale gezinnen komen steeds vaker voor. Ongeveer 20% van alle huwelijken zijn inmiddels internationaal (ofwel echtgenoten van verschillende nationaliteiten, ofwel in andere landen gesloten, ofwel de echtgenoten in een land wonen anders dan hun nationaliteit). Als deze stellen later in hun leven beslissen om te gaan scheiden dan zijn er talloze internationaal privaatrechtelijke problemen die zich voordoen. Tijdens deze basis cursus zal aandacht worden besteed aan alle aspecten die aan bod kunnen komen tijdens een scheiding met internationale elementen. Wanneer wordt een in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland erkend? Wanneer mogen verzoeken omtrent de kinderen in Nederland aanhangig worden gemaakt? Welk recht is van toepassing op een verzoek tot vaststelling kinderalimentatie?

Tijdens deze cursus zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe Europese Huwelijksvermogensrecht Verordening die op 29 januari 2019 in werking is getreden.

Korte Programma

09.30-11.00 Huwelijk en echtscheiding
11.15-12.45 Gezag en omgang
13.30-15.00 Alimentatie
15.15-16.45 Huwelijksvermogensrecht

Cursus: IN VOORBEREIDING
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag
Gildeweg 1
2632 BD Nootdorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 09.30 uur – 16.45 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 13 oktober 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.