Actualiteiten koop onroerende zaken (Live webinar)

Actualiteiten koop onroerende zaken (Live webinar)

Datum cursus: Dinsdag 18 juni 2024
Doelgroep: Advocaten, Notarissen en overige academici

Docent: Mr. J.J. Dammingh

Jaap Dammingh is hoofddocent Burgerlijk recht en Burgerlijk procesrecht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Aan de universiteit doceert Jaap contractenrecht, huurrecht en burgerlijk procesrecht. Tevens treedt hij als docent op voor zowel de Beroepsopleiding Advocatuur als de Law Firm School. Jaap is in het verleden als advocaat werkzaam geweest (alles bij elkaar omstreeks 6 jaar). Thans is hij o.m. raadsheer-plaatsvervanger in het Hof Arnhem-Leeuwarden. Hij fungeert (ook) als arbiter in procedures via het Nederlands Arbitrage Instituut. Ook is hij secretaris van de Raad van Beroep van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en lid en secretaris van de Raad van Tucht van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV).

Cursusbeschrijving:

Tijdens deze cursus worden – aan de hand van actuele rechtspraak – de volgende onderwerpen aangaande de koop van een woning of bedrijfspand besproken:

• Non-conformiteit (inclusief risicoregeling in NVM-koopakte).
• Mededelingsplicht verkoper en onderzoeksplicht koper.
• Onbekendheidsclausules in koopcontract.
• Ouderdomsclausules.
• Schadevergoeding en ontbinding.
• Onderscheid tussen feitelijke en juridische gebreken.
• Klachtplicht koper (art. 7:23 BW).
• Boetebedingen in het koopcontract.
• Het financieringsvoorbehoud.

Cursus: Dinsdag 18 juni 2024
Locatie: Online
nvt
nvt
Tijdstip: 09.30 uur – 11.45 uur
Parkeren nvt
PO-punten: 3
Prijs: 169,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.