Actualiteiten Ondernemingsrecht

Actualiteiten Ondernemingsrecht

Datum cursus: Vrijdag 20 november 2020
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docenten: Mr. G.C. Makkink, mr. S.C. Prins & mr. H. Vetter

Mr. G.C. Makkink

- Raadsheer en voorzitter in de Ondernemingskamer

Mr. S.C. Prins

- Secretaris bij de Ondernemingskamer

Mr. H. Vetter

-Rechter in de rechtbank Den Haag en raadsheer-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer

Cursusbeschrijving:
In de cursus actualiteiten ondernemingsrecht staan de ontwikkelingen in dit rechtsgebied gedurende (ongeveer) het voorafgaande jaar centraal. De cursus bestaat uit twee delen. Gijs Makkink en Sophie Prins zullen spreken over het procederen bij de Ondernemingskamer. Aan de hand van recente uitspraken van de Ondernemingskamer zullen diverse leerstukken binnen met name het enquêterecht en de wettelijke geschillenregeling worden behandeld. Daarnaast zal aandacht worden besteed aan enkele praktische aspecten die het procederen bij de Ondernemingskamer kenmerken. Het middaggedeelte zal worden verzorgd door Hans Vetter. Daarin komen de algemene leerstukken van het ondernemingsrecht aan de orde. De voor de praktijk belangrijke onderwerpen zoals vertegenwoordiging en toerekening, besluiten, bestuurdersaansprakelijkheid, aandelen en aandeelhouderschap, rechtspositie bestuurders en commissarissen, ontbinding en personenvennootschap zullen aan de hand van recente rechtspraak worden besproken. Er is ook aandacht, waar relevant, voor komende wetgeving.

Cursus: Vrijdag 20 november 2020
Locatie: Van der Valk Hotel Shiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur - 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 20 oktober 2020, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.