Begeleide Intervisie

Begeleide Intervisie

MAX. 10 DEELNEMERS PER INTERVISIE

Begeleide intervisie voor de algemene praktijk
Datum cursus: Donderdag 24 november 2022

Begeleide intervisie voor familie- en strafrechtadvocaten
Datum cursus: Donderdag 15 december 2022

Doelgroep: Advocaten

Docent: Mevr. drs. Alexandra Gerny

Drs. Alexandra Gerny is coach, supervisor en intervisiebegeleider in Amsterdam. Opgeleid aan de Universiteit Utrecht en het Tavistock Institute in London, begeleidt zij advocaten bij uitdagingen en strubbelingen in hun werk. Voor het Advocatenblad schrijft ze maandelijks de column “De Beroepscoach”.

Begeleide Intervisie:
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. U gaat met elkaar uiteenlopende vragen en dilemma’s uit uw dagelijkse praktijk bespreken. De nadruk ligt daarbij niet op de juridische inhoud, maar op vragen rondom praktijkvoering, het eigen functioneren, ethische kwesties, omgang met collega’s of cliënten en dergelijke.

Studiepunten: Advocaten zijn door de NOvA gehouden om aan 8 uur intervisie/intercollegiaal overleg per jaar deel te nemen. Na afloop van de studiedag wordt aan u een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursus: Begeleide intervisie voor de algemene praktijk
Datum: Donderdag 24 november 2022
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.30 uur – 18.00 uur
Prijs: €299,- bij uw aanmelding voor 24 oktober 2022, daarna €399,-

Cursus: Begeleide intervisie voor familie- en strafrechtadvocaten
Datum: Donderdag 15 december 2022
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.30 uur – 18.00 uur
Prijs: €299,- bij uw aanmelding voor 15 november 2022, daarna €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.