Actualiteiten- en verdiepingscursus verweren in het strafproces

Actualiteiten- en verdiepingscursus verweren in het strafproces

Datum cursus: Donderdag 19 november 2020
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. S. Brinhoff

mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff is als universitair hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan de Open Universiteit. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Momenteel is hij actief als raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof Den Bosch. Tevens is hij hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur en trainer bij de SSR.

Cursusbeschrijving:

Actualiteiten

In deze cursus worden in de eerste plaats recente ontwikkelingen op het gebied van verweren in het strafproces besproken. De strafadvocaat is hierdoor weer op de hoogte van trends en ontwikkelingen en kan hier zijn voordeel mee doen in een concrete strafzaak.

Verdieping

Vervolgens wordt een aantal belangrijke door de verdediging te voeren verweren uitvoerig en op een verdiepende wijze behandeld. Hierbij wordt ook uitgebreid ingegaan op de manier waarop deze verweren moeten worden onderbouwd om de meeste kans op succes te hebben.

Allereerst worden allerlei aspecten besproken die te maken hebben met vervolgingen op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM). De strafadvocaat krijgt handreikingen om in een concrete strafzaak die te maken heeft met (vuur)wapens verweer te voeren.

Ten tweede wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van (bijzondere) opsporingsbevoegdheden. Ingegaan wordt op de verweren die ten aanzien hiervan zijn te voeren en hoe deze verweren moeten worden onderbouwd.

Ten derde wordt ingegaan op het thema getuigen in het strafproces. De actuele stand van zaken in de jurisprudentie wordt besproken rondom het doen van een gemotiveerd verzoek tot het horen van getuigen en het gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs.

Ten slotte worden de verweren in verband met art. 359a Sv uitgediept. De laatste jurisprudentie wordt besproken en de mogelijkheden voor de strafadvocaat worden benoemd.Cursus: Donderdag 19 november 2020
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
Parkeren Gratis
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 19 oktober 2020, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.