Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening

Praktijkgericht inzicht in de jaarrekening

Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Drs. C. (Kees) de Jong

Kees heeft macro, fiscale en bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tijdens zijn studie aan de universiteit leerde hij allerlei onderdelen van het financiële vak. In de training werd op een glasheldere manier de verbanden tussen de verschillende onderdelen van het vak gelegd. Ook werd Kees duidelijk hoe de manier van doceren het verschil maakte. De ambitie van Kees was daarmee geboren: mensen oprecht helpen door ze relevant inzicht te verschaffen. Kees besloot in 1991 trainer te worden. Jaren later geeft hij nog iedere week op zijn geheel eigen wijze inhoud aan de training Financieel management voor niet financiële managers. Daarbij is hij wars van al die kretologieën, terminologieën en definities. Deze worden door hem teruggebracht in gewone mensentaal. Kees geniet ervan als telkens weer bij de deelnemers de welbekende kwartjes vallen. Hij maakt dat waar door deelnemers het noodzakelijk inzicht te geven. Dit realiseert hij door zijn diepgaande kennis, zijn stijl van trainen en door de verdieping in en het bespreken van de cijfers van het bedrijf van de deelnemers. Met voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemer zelf en actuele gebeurtenissen weet Kees de deelnemer vanaf het eerste moment te boeien. Sinds 2011 is Kees de Jong samen met Richard Take eigenaar van Bureau Kees Horden.

Cursusbeschrijving:
In de cursus wordt allereerst de hedendaagse samenstelling van een jaarverslag en het belang en de samenhang van de daarin opgenomen onderdelen glashelder gemaakt. Daarbij wordt aandacht besteed aan verschillen tussen de bedrijfseconomische en de fiscale jaarrekening. Tevens wordt de impact van wet- en regelgeving op de bedrijfseconomische jaarrekening besproken. Specifiek komt daarbij aan bod waarderingsvraagstukken, niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen en de ontwikkelingen in wet- en regelgeving met betrekking tot huur en lease. Al met al leidt dit tot een palet waaruit windowdressing en signalen uit de jaarrekening kunnen worden getraceerd.

Na deze grondige verkenning van de jaarrekening staat de analyse van de jaarrekening centraal. Daarbij wordt uitgegaan van het belang en de samenhang van liquiditeit, rentabiliteit en solvabiliteit. Dit wordt verhelderd met tal van financiële kengetallen zoals RONCE, DSCR en Debt/EBITDA. Tevens wordt daarbij de samenstelling van de organisatie (bijvoorbeeld groep en/of fiscale eenheid) in de analyse betrokken. Specifiek wordt daarbij nog ingegaan op specifieke situaties zoals faillissement, fusie & overname en bedrijfseconomische ontslagen.

Uiteraard wordt ook altijd ingezoomd op actuele ontwikkelingen in wet- en regelgeving.

Cursus: In voorbereiding
Locatie: nnb
nnb
nnb
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.