Praktijkcursus gedrags- en tuchtrecht (live webinar)

Praktijkcursus gedrags- en tuchtrecht (live webinar)

Datum Cursus: Donderdag 30 mei 2024

Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. R. Sanders

Robert Sanders is advocaat bij De Clercq Advocaten Notariaat te Leiden en gespecialiseerd in het tuchtrecht voor beroepsbeoefenaren. In 2017 promoveerde hij op het advocatentuchtrecht met het proefschrift ‘Orde en discipline’. Hij is tevens docent Privatissimum Tuchtrecht en beroepsaansprakelijkheid aan de Universiteit Leiden en voorzitter van het Arbeidsdeskundig Tuchtcollege bij de Stichting Registerarbeidsdeskundigen. Daarnaast is hij lid van de Commissie Disciplinaire Rechtspraak in het Advocatenblad.

Cursusbeschrijving:
Voor elke advocaat gelden voortdurend de gedragsrechtelijke verplichtingen. Een behoorlijke basiskennis van wat naar de actuele maatstaven betamelijk professioneel gedrag vormt is dan ook in de praktijk van groot belang. Tijdens deze cursus wordt de kennis opgefrist en volop aandacht besteed aan de laatste stand van de tuchtrechtspraak en de regelgeving.

Zo wordt ingegaan op de strekking en reikwijdte van de kernwaarden die sinds 2015 in de wet zijn verankerd (Wet positie en toezicht advocatuur). Daarnaast komen verschillende veel voorkomende gedragsrechtelijke thema’s aan bod die uit de praktijk zijn gegrepen, zoals het voorkomen van belangenconflicten, de verhouding met de rechtsbijstandsverzekeraar en het melden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, het provisieverbod, de opdrachtbevestiging en betamelijk declareren. Ook worden behandeld het naleven van de Wwft in tuchtrechtelijk perspectief en het optreden in een andere hoedanigheid dan die van advocaat, bijvoorbeeld als klachtenfunctionaris. Praktische tips over hoe te handelen indien er onverhoopt een klacht wordt ingediend zullen niet ontbreken.

Cursus: Donderdag 30 mei 2024
Locatie: nvt
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
PO punten: 3
Prijs: €219,- bij uw aanmelding voor 15 oktober 2023, daarna €319,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.