WWFT voor advocaten en notarissen

WWFT voor advocaten en notarissen

Datum cursus: Vrijdag 12 juni 2020
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici
Docent: Mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek, docent vakgroep privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen en fellow Radboud Universiteit Nijmegen. Birgit maakt deel uit van de werkgroep WWFT van de KNB en het BFT. Zij publiceert regelmatig over de WWFT en verzorgt cursussen over de WWFT.

Cursusbeschrijving:
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is al weer enige jaren in werking. Belangrijkste pijlers van de WWFT zijn het verrichten van cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties.

De WWFT heeft geleid tot nieuwe regels voor de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties. In dat kader zijn door de Orde van Advocaten, KNB, NOB en NBA nadere regels opgesteld voor hun eigen beroepsgroepen. Daarnaast wordt ook door de toezichthouder, het BFT, en het Ministerie van Financiën, aanwijzingen gegeven. Hoog tijd om het veranderende landschap opnieuw in kaart te brengen alsmede overige actualiteiten te bespreken.

Inhoud en resultaat

De cursus geeft inzicht in de praktische toepassing van de WWFT. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• Verificatie van de identiteitsgegevens van de cliënt; bij welke cliënten moet je gaan opletten?
• Wanneer kan ik volstaan met een vereenvoudigd cliëntenonderzoek?
• Welke stappen moet ik doorlopen bij identificatie?
• Wie is cliënt voor de WWFT?
• Identificatie en verificatie van de uiteindelijk belanghebbende of UBO (‘ultimate beneficial owner’) en de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt dient in kaart te worden gebracht; wie is er op de achtergrond actief?
• Personeel moet op de hoogte zijn van wet- en regelgeving en inzicht verwerven in het herkennen van ongebruikelijke transacties; wat is een ongebruikelijke transactie?
• Hoe steek je die verplichting praktisch in binnen je organisatie bij het formuleren van beleid, procedures en monitoring.
• Vastlegging van risicobeleid, risicoprofielen, cliëntenacceptatie bij politiek prominente personen (PPP’s).
• (Voortdurende) monitoring van de zakelijke relatie gericht op het risicoprofiel van de cliënt en in voorkomend geval onderzoek naar de bron van het vermogen.
• Hoe ziet het UBO-register eruit?
• Wanneer en hoe moet ik UBO-gegevens van mijn cliënt doorgeven aan de Kamer van Koophandel?

De eerder genoemde leidraden worden hierbij uitvoerig besproken. De cursus is praktisch ingezet en wordt continu actueel gehouden. Er wordt gebruik gemaakt van hulpmiddelen als stroomschema’s en checklists. Na de cursus voldoet u op adequate wijze aan de verplichtingen van de WWFT.

Cursus: Vrijdag 12 juni 2020
Locatie: Postillion Hotel & Convention Centre Amsterdam
Paul van Vlissingenstraat 8
1096 BK Amsterdam
Parkeren: Betaald parkeren
Tijdstip: 13.30 uur - 18.00 uur
PO-punten: 4
Prijs: €299,- bij uw aanmelding voor 12 mei 2020, daarna €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.