AVG

AVG

Datum cursus: IN VOORBEREIDING
Doelgroep: Advocaten en overige academici
Docent: Prof. dr. mr. G.J. Zwenne

Prof. dr. mr. G.J. Zwenne werd in 2011 benoemd tot hoogleraar recht en de informatiemaatschappij bij de afdeling eLaw van de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Naast zijn aanstelling bij eLaw is hij advocaat en partner bij Brinkhof te Amsterdam. Verder is hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor IT en Recht (NVvIR) en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht (VPR).

Cursusbeschrijving:
Er zijn veel misverstanden over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de uitvoeringswet AVG (UAVG), de Europese privacyregels die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn. We hebben dan te maken met veel meer en veel gedetailleerdere verplichtingen voor ‘verwerkingsverantwoordelijken’ en ‘verwerkers’ en veel verdergaande rechten voor ‘betrokkenen’ of ‘datasubjects’. Verder veel meer formaliteiten, privacy-impact-assesments en documentatieverplichtingen, verplichte functionarissen voor de gegevensbescherming, veel hogere boetes en waarschijnlijk veel en veel meer handhaving.

Om deze regels te kunnen naleven moet er nu worden geïnvesteerd in kennis daarover. In de cursus wordt niet alleen ingegaan op de vraag wat organisaties moeten doen, en wat niet, en waarom dat moet, en wat de risico’s zijn en hoe die te beperken, en welke trends er te zien zijn in de nationale en Europese rechtspraak. De docent, prof. mr. Gerrit-Jan Zwenne, beschikt over meer dan 25 jaren praktijkervaring met de wetgeving en draagt daarnaast ook bij aan het publieke debat daarover. In deze cursus is veel aandacht voor praktijkvoorbeelden, die ook door cursisten kunnen worden aangedragen.

De cursus bied de cursisten de instrumenten om te herkennen waar zich privacyvragen kunnen voordoen en hoe deze kunnen worden aangepakt. De volgende onderwerpen worden behandeld:

• Inleiding en achtergronden. Wat is privacy en wat zijn de privacywetten? Welke internationale en supranationale regelingen zijn er en wat is de betekenis daarvan? Waarin verschillen de Wbp en de AVG? Wat blijft ongewijzigd?

• Reikweidte en toepassing. Wat zijn persoonsgegevens? Wat niet? Wanneer is een IP-adres een persoonsgegeven en wanneer niet? Wanneer is de wet van toepassing en wanneer niet? Wie hebben er mee te maken? Wanneer kan gebruik worden gemaakt van de uitzondering voor persoonlijke en huishoudelijke gegevensverwerkingen? Welke uitzonderingen zijn er voor journalisten?

• Regels voor de verwerking van persoonsgegevens. Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens? Wanneer is toestemming vereist? Wanneer is sprake van toestemming? Wanneer mogen persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan waarvoor ze zijn verzameld? Wat betekent de wet Big Data en Internet-of-Things? Welke rechten en plichten zijn er, en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven? Wat omvat het vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid? Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?

Cursus: IN VOORBEREIDING
Locatie: nnb
nnb
nnb
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur - 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.