Het nieuwe UBO-register en de rol van het notariaat (Live webinar)

Het nieuwe UBO-register en de rol van het notariaat (Live webinar)

Datum cursus: Woensdag 20 december 2023
Doelgroep: Notarissen, register notarisklerken en notarieel medewerkers

Docent: Mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers

Birgit Snijder-Kuipers is universitair docent privaatrecht en notarieel recht Rijksuniversiteit Groningen, kandidaat-notaris De Brauw Blackstone Westbroek en fellow Onderzoekcentrum Onderneming & Recht Radbouduniversiteit Nijmegen. Zij publiceert over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en geeft lezingen over dit onderwerp.

Cursusbeschrijving:
Uiterlijk 25 maart moeten alle rechtspersonen en personenvennootschappen hun uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s) in het UBO register hebben geregistreerd. Er zijn nog veel van uw cliënten die hun UBO’s nog niet hebben geregistreerd. In de praktijk zal de client aan de notaris vragen dit te verzorgen. In deze praktische cursus wordt ingegaan op de vraag hoe een UBO moet worden vastgesteld, zowel bij de diverse privaatrechtelijke rechtspersonen als bij de personenvennootschappen. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze van registratie (grondslag en bandbreedte) en welke documenten ter onderbouwing moeten worden meegezonden. Tot slot wordt ingegaan op uw verplichting tot raadpleging van en terugmelding aan het UBO register. Er is voldoende ruimte voor vragen. Ook kunt u tijdens de bijeenkomst concrete casusposities voorleggen ter bespreking.

Cursus: Woensdag 20 december 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 12.00 uur - 14.00 uur
PO-punten: 2
Prijs: €159,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.