Actualiteiten Personen- en Familierecht (inclusief relatievermogensrecht)

Actualiteiten Personen- en Familierecht (inclusief relatievermogensrecht)

Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. A.J.M. Nuytinck

- hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder personen-, familie- en erfrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam
- hoogleraar burgerlijk recht, in het bijzonder personen- en familierecht, Centrum voor Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
- lid Staatscommissie Herijking Ouderschap (2014-2016)
- adviseur initiatiefnemers Wet beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Cursusbeschrijving:
In deze actualiteitencursus wordt aandacht besteed aan recente jurisprudentie en nieuwe wetgeving op het gebied van relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), scheidingsrecht, afstammings- en adoptierecht, alsmede gezags- en omgangsrecht. De belangrijkste actualiteiten liggen op het gebied van het relatievermogensrecht (recente jurisprudentie) en van het afstammings- en gezagsrecht (toekomstige wetgeving, in het bijzonder de twee conceptwetsvoorstellen Wet kind, draagmoederschap en afstamming en Wet deelgezag van 24 april 2020). Ook het naamrecht (toekomstige wetgeving, in het bijzonder het conceptwetsvoorstel dubbele achternaam van 8 februari 2021) komt aan de orde.

Onderwerpen
• Relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht)
• Scheidingsrecht
• Afstammings- en adoptierecht
• Gezags- en omgangsrecht
• Naamrecht

Cursus: In voorbereiding
Locatie: nnb
nnb
nnb
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.00 uur - 20.00 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.