Actualiteiten Erfrecht

Actualiteiten Erfrecht

Datum cursus: Woensdag 10 april 2019
Doelgroep: Advocaten, notarissen overige academici

Docenten: Prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck en Mr. A.N. Labohm

Prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck

-Raadsheer Gerechtshof Den Haag en Amsterdam (Notariskamer)
-Emeritus hoogleraar Estate planning VU
-Hoofddocent EPN/Grotius Opleidingen
-Hoofdredacteur Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ftV)

Mr. A.N. Labohm

-Senior Raadsheer Gerechtshof Den Haag
-Oud-advocaat
-Auteur diverse wetenschappelijke en vaktechnische artikelen
-Oud-lector SSR

Cursusbeschrijving:
Het erfrecht was aanvankelijk een rechtsgebied, dat relatief weinig leidde tot procedures voor de rechter. De laatste jaren is dat beeld ingrijpend gewijzigd. Het aantal erfrechtelijke procedures neemt gestaag toe en de advocatuur specialiseert zich in toenemende mate. De rechter moet steeds vaker een nalatenschap verdelen of beslissen over andere erfrechtelijke geschillen. In deze cursus komen aan de orde de onderwerpen die vaak onderwerp van geschil zijn tussen erfgenamen onderling of erfgenamen enerzijds en anderen anderzijds die menen claims te hebben ter zake van de nalatenschap. Daarbij springt de legitimaris er het meest uit. Voorts worden de executeur en de gerechtelijk vereffenaar niet zelden in procedures betrokken door ontevreden erfgenamen. Het wettelijk erfrecht of erfrecht bij versterf geeft vanwege de wettelijke verdeling eveneens aanleiding tot procedures, in het bijzonder indien de langstlevende echtgenoot niet de ouder is van de kinderen, maar de stiefouder. In deze cursus komen al deze onderwerpen aan de orde en ook voor (kandidaat)notarissen is het van belang om deze cursus te volgen. Kennis van deze erfrechtelijke zaken is voor degene die een nalatenschap behandelt cruciaal. Goede advisering en goede afwikkeling van een nalatenschap voorkomt civielrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheidstellingen.

Programma:

Wettelijke verdeling
Wat zijn de rechten en verplichtingen van de langstlevende echtgenoot jegens de kinderen
Hoe kan ik als kind mijn rechten uit hoofde van de wettelijke verdeling geldend maken ?

Legitimaris
Positie van de legitimaris
Wat zijn zijn rechten en verplichtingen
Hoe krijg ik mijn legitieme

Executeur
Positie van de executeur
Wat is zijn taak en wat zijn zijn bevoegdheden
Ontslag
rekening en verantwoording

Vereffening Positie van de vereffenaar (in kort bestek)

Verdeling door de rechter
Waardering van bedrijven in het kader van erfrechtelijke geschillen
Wat is een redelijke prijs
BOR
Salaire differé

Procesrechtelijke aspecten van de hiervoor genoemde rechtsgeschillen.Cursus: Woensdag 10 april 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp - Schiphol
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 10 maart 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.