Actualiteiten Verjaring (live webinar)

Actualiteiten Verjaring (live webinar)

Datum cursus: Woensdag 5 juni 2024
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Prof. mr. A.L.M. (Anne) Keirse

Prof. Keirse is raadsheer bij het Gerechtshof Amsterdam. Daarnaast is zij als hoogleraar burgerlijk recht verbonden aan het Utrecht Centre for Accountability and Liability Law van de Universiteit Utrecht. Zij is ook actief als arbiter (NAI, RvA en ad hoc). Zij is lid van de European Group on Tort Law en de International Academy of Commercial and Consumer Law. Zij is fellow van het European Centre of Tort and Insurance Law. Prof. Keirse publiceert over diverse onderwerpen, met name op het gebied van Europees verbintenissenrecht, aansprakelijkheidsrecht, contractenrecht en schadevergoedingsrecht. Het is één van de ambities van Anne Keirse om bij te dragen aan het (Europees) verbintenissenrecht van morgen. Het intrigeert haar om te ontdekken wat de koers is die het recht is ingeslagen en te concretiseren hoe en waarom die koers kan worden bekrachtigd of beïnvloed.

Cursusbeschrijving:

Op het terrein van de verjaring van schadevergoedingsvorderingen spelen zich aanhoudend baanbrekende ontwikkelingen af. Na diverse wetswijzigingen ter relativering van de verjaring van schadevergoedingsvorderingen wees de Hoge Raad de afgelopen jaren tientallen belangwekkende arresten waarmee deze tendens van verruiming wordt doorgezet. Deze cursus duidt deze lange reeks van ontwikkelingen. Anne Keirse brengt in beeld dat en waarom te laat steeds minder snel fataal blijkt.

Cursus: Woensdag 5 juni 2024
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren nvt
Tijdstip: 13.30 uur – 16.45 uur
PO-punten: 3
Prijs: €219,- bij uw aanmelding voor 5 mei 2024, daarna €319,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.