Actualiteiten Erfrecht

Actualiteiten Erfrecht

Datum Cursus: Donderdag 4 juni 2020
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck

Raadsheer Gerechtshof Den Haag en Amsterdam (Notariskamer), em. hoogleraar Estate Planning VU, hoofddocent EPN/Grotius opleidingen, hoofdredacteur Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ftV)

Cursusbeschrijving:
Het erfrecht was aanvankelijk een rechtsgebied, dat relatief weinig leidde tot procedures voor de rechter. De laatste jaren is dat beeld ingrijpend gewijzigd. Het aantal erfrechtelijke procedures neemt gestaag toe en de advocatuur specialiseert zich in toenemende mate. De rechter moet steeds vaker een nalatenschap verdelen of beslissen over andere erfrechtelijke geschillen. In deze cursus komen aan de orde de onderwerpen die vaak onderwerp van geschil zijn tussen erfgenamen onderling of erfgenamen enerzijds en anderen anderzijds die menen claims te hebben ter zake van de nalatenschap. Daarbij springt de legitimaris er het meest uit. Voorts worden de executeur en de gerechtelijk vereffenaar niet zelden in procedures betrokken door ontevreden erfgenamen. Het wettelijk erfrecht of erfrecht bij versterf geeft vanwege de wettelijke verdeling eveneens aanleiding tot procedures, in het bijzonder indien de langstlevende echtgenoot niet de ouder is van de kinderen, maar de stiefouder. In deze cursus komen al deze onderwerpen aan de orde en ook voor (kandidaat)notarissen is het van belang om deze cursus te volgen. Kennis van deze erfrechtelijke zaken is voor degene die een nalatenschap behandelt cruciaal. Goede advisering en goede afwikkeling van een nalatenschap voorkomt civielrechtelijke en tuchtrechtelijke aansprakelijkheidstellingen.

Cursus: Donderdag 4 juni 2020
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Parkeren: Gratis parkeren
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 4 mei 2020, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.