Actualiteiten WHOA (Live webinar)

Actualiteiten WHOA (Live webinar)

Datum Cursus: Dinsdag 16 mei 2023
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. H.J. de Kloe

Erik de Kloe is werkzaam als docent insolventie- en ondernemingsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordien was hij advocaat. Erik publiceert regelmatig over insolventierechtelijke onderwerpen, waaronder de WHOA, en schrijft een proefschrift over zeggenschap van schuldeisers in insolventieprocedures. Verder is hij hoofdredacteur van INS Updates, een tweewekelijkse online uitgave van Boom juridisch waarin actuele jurisprudentie op het gebied van insolventierecht wordt besproken.

Cursusbeschrijving:
In deze cursus worden actuele ontwikkelingen over de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) behandeld. Vanaf 1 januari 2023 is de herstructureringsrichtlijn geïmplementeerd in de WHOA. Deze implementatiewet zorgt voor een aantal veranderingen en verduidelijkingen. De implementatiewet wordt tijdens de cursus besproken.

De WHOA is bedoeld als kaderregeling. Dit betekent dat veel aspecten van de WHOA nog onduidelijk zijn en worden ingevuld in de rechtspraak. Tijdens de cursus wordt recente jurisprudentie behandeld en wordt ingegaan op onderdelen van de WHOA die nog onduidelijk zijn. Onderdelen van de WHOA die onder meer aan bod komen zijn de wijze waarop een akkoord kan worden vormgegeven, wanneer wel en niet een liquidatieakkoord kan worden aangeboden, hoe moet worden omgegaan met betwiste vorderingen en de klassenindeling.

De cursus begint met een kort overzicht van de WHOA, zodat de cursus niet alleen geschikt is voor gevorderden in het thema, maar ook te volgen is voor beginners. Naar aanleiding van vragen en wensen van cursusdeelnemers kan meer nadruk gelegd worden op specifieke deelthema's.Cursus: Dinsdag 16 mei 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren nvt
Tijdstip: 10.00 uur – 12.15 uur
PO-punten: 2
Prijs: €149,- bij uw aanmelding voor 16 april 2023, daarna €249,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.