Begeleide Intervisie voor familierecht- en strafrechtadvocaten

Begeleide Intervisie voor familierecht- en strafrechtadvocaten

MAX. 10 DEELNEMERS

Datum cursus 1: Vrijdag 9 oktober 2020
Datum cursus 2: Vrijdag 30 oktober 2020
Doelgroep: Advocaten

Docent: Mevr. drs. Alexandra Gerny

Drs. Alexandra Gerny is coach, supervisor en intervisiebegeleider in Amsterdam. Opgeleid aan de Universiteit Utrecht en het Tavistock Institute in London, begeleidt zij advocaten bij uitdagingen en strubbelingen in hun werk. Voor het Advocatenblad schrijft ze maandelijks de column “De Beroepscoach”.

Begeleide Intervisie:
Intervisie is een gestructureerde en periodieke bespreking in een groep van advocaten onder begeleiding van een deskundige. U gaat met elkaar uiteenlopende vragen en dilemma’s uit uw dagelijkse praktijk bespreken. De nadruk ligt daarbij niet op de juridische inhoud, maar op vragen rondom praktijkvoering, het eigen functioneren, ethische kwesties, omgang met collega’s of cliënten en dergelijke.

Studiepunten: Advocaten zijn door de NOvA gehouden om aan 8 uur intervisie/intercollegiaal overleg per jaar deel te nemen. Na afloop van de studiedag wordt aan u een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursus: Vrijdag 9 oktober 2020
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 13.30 uur – 18.00 uur
Prijs: €299,- bij uw aanmelding voor 9 september 2020, daarna €399,-

Cursus: Vrijdag 30 oktober 2020
Locatie: Van der Valk Hotel Den Haag - Nootdorp
Gildeweg 1
2632 BD Nootdorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 09.30 uur – 14.15 uur
Prijs: €299,- bij uw aanmelding voor 30 september 2020, daarna €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.