Vergoedingsrechten in het Huwelijksvermogensrecht

Vergoedingsrechten in het Huwelijksvermogensrecht

Datum cursus: IN VOORBEREIDING
Doelgroep: Advocaten, notarissen overige academici

Docenten: Prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck

Prof. mr. dr. A.H.N. Stollenwerck

-Raadsheer Gerechtshof Den Haag en Amsterdam (Notariskamer)
-Emeritus hoogleraar Estate planning VU
-Hoofddocent EPN/Grotius Opleidingen
-Hoofdredacteur Fiscaal Tijdschrift Vermogen (ftV)

Cursusbeschrijving:
Het huwelijksvermogensrecht kent vergoedingsrechten op grond van de wet en krachtens rechtspraak. Daarbij moet worden onderscheiden tussen de wettelijke algehele gemeenschap van goederen en de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen. De vergoedingsrechten spelen een belangrijke rol bij de vermogensrechtelijke afwikkeling van een huwelijk en geven niet zelden aanleiding tot grote geschillen tussen scheidende echtgenoten met procedures tot gevolg. Bij samenlevenden kunnen vergoedingsrechten ook een rol spelen. Waar nodig wordt bij de behandeling van de verschillende vergoedingsrechten ook de situatie van de samenlevenden betrokken. In deze cursus komen al deze vergoedingsrechten – mede aan de hand van rechtspraak - uitvoerig aan de orde.

Programma:

Kosten van de huishouding (art.1:84 BW)
• Wat zijn kosten van de huishouding (Hoge Raad 29 juni 2012, HR:2012:BW9769
• De evenredigheidsmaatstaf van art.1:84 BW
• Afwijken van de maatstaf
• Onderscheiden tussen de niet ontbonden huwelijksgemeenschap en de ontbonden huwelijksgemeenschap
• Rechtsverwerking
• Vervaltermijn

Vergoedingsrecht van art.1:87 BW
• Overgangsrecht art. V Wet aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen
• Nominaliteitsleer (Hoge Raad Kriek/Smit)
• Beleggingsleer
• Vaststellen van de vergoedingsvordering
• Art. 1:95 en 96 BW
• Art. 5a AWR
• Fiscale gevolgen vergoedingsrecht

Vergoedingsrecht van art.1:95a BW
• Overgangsrecht Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen
• Wanneer vindt dit artikel toepassing
• Onderscheiden tussen IB-ondernemer en DGA
• Vaststellen vergoedingsvordering
• Fiscale gevolgen vergoedingsrecht
• Problematiek en hoe die te voorkomen
• Huwelijkse voorwaarden

Vergoedingsrecht op grond van rechtspraak • Hoge Raad 15 september 2017, HR:2017:2385
• Hoge Raad 5 april 2019, HR:2019:504
• Hoge Raad 10 mei 2019, HR:2019:707

Cursus: IN VOORBEREIDING
Locatie: nnb
nnb
nnb
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur - 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.