Knelpunten bij de berekening van kinder- en partneralimentatie (live Webinar)

Knelpunten bij de berekening van kinder- en partneralimentatie (live Webinar)

Datum cursus: Donderdag 6 juni 2024
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docenten: Mr. A.E. Sutorius-van Hees & Mr. A. Wakker

Mr. A.E. Sutorius-van Hees

Annelies is raadsheer in het Gerechtshof Den Haag en docent bij diverse onderwijsinstellingen.

Mr. A. Wakker

Anouk Wakker doceert voor verschillende opleidingsinstituten en publiceert regelmatig op het gebied van alimentatie. Zij werkte ruim 10 jaar als gespecialiseerd familierechtadvocaat en mediator, achtereenvolgens bij Banning en Christoph & Wakker Familierecht. De laatste jaren is zij werkzaam geweest bij de Rechtbank Midden-Nederland als onder meer stafjurist bij de Afdeling Familierecht.

Cursusbeschrijving:
In deze cursus zullen we ingaan op de actuele rechtspraak en ontwikkelingen op het gebied van kinder- en partneralimentatie. Aan de orde komen in ieder geval:

1. Nieuwe aanbeveling forfaitaire berekening partneralimentatie, systematiek, overgangsregeling en eerste ervaringen
2. Forfait versus werkelijke woonlast bij kinderalimentatie
3. Alimentatie voor meerderjarige kinderen
4. bijdrage voor jong-meerderjarigen (behoeftevaststelling, rangorde, positie in de procedure)
5. De kosten van de zorgregeling en de verblijfsoverstijgende kosten: welke ouder betaalt wat?
6. Casus

Cursus: Donderdag 6 juni 2024
Locatie: nvt
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 09.00 uur - 12.15 uur
PO-punten: 3
Prijs: €219,- bij uw aanmelding voor 6 mei 2024, daarna €319,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.