Actualiteiten- en Verdiepingscursus Strafprocesrecht

Actualiteiten- en Verdiepingscursus Strafprocesrecht

Datum: Vrijdag 25 oktober 2019
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. S. Brinkhoff

mr. dr. S. (Sven) Brinkhoff is als universitair hoofddocent straf(proces)recht verbonden aan de Open Universiteit. In 2014 is hij gepromoveerd op een onderzoek naar het gebruik van en de controle op startinformatie in het strafproces. Naast zijn werk op de universiteit heeft hij als rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Arnhem en de Rechtbank Amsterdam gefungeerd. Tevens is hij hoofdredacteur voor de Beroepsopleiding Advocatuur en trainer bij de SSR.

Cursusbeschrijving:


Actualiteiten

In deze cursus worden in de eerste plaats recente ontwikkelingen (wetgeving en jurisprudentie) op het gebied van het strafprocesrecht besproken. De strafadvocaat is hierdoor weer op de hoogte van trends en ontwikkelingen en kan hier zijn voordeel mee doen in een concrete strafzaak. Ook wordt aandacht besteed aan de veranderingen die aanstaande zijn door Modernisering Strafvordering en de gevolgen hiervan voor de verdediging.

Verdieping

Vervolgens wordt een aantal belangrijke door de verdediging te voeren verweren uitvoerig en op een verdiepende wijze behandeld. Hierbij wordt ook uitgebreid ingegaan op de manier waarop deze verweren moeten worden onderbouwd om de meeste kans op succes te hebben.

Allereerst worden allerlei aspecten besproken die te maken hebben met vervolgingen op grond van de Wet Wapens en Munitie (WWM). De strafadvocaat krijgt handreikingen om in een concrete strafzaak die te maken heeft met (vuur)wapens verweer te voeren.

Ten tweede wordt ingegaan op de ontwikkelingen op het gebied van (bijzondere) opsporingsbevoegdheden. Ingegaan wordt op de verweren die ten aanzien hiervan zijn te voeren en hoe deze verweren moeten worden onderbouwd.

Ten derde wordt ingegaan op het thema getuigen in het strafproces. De actuele stand van zaken in de jurisprudentie wordt besproken rondom het doen van een gemotiveerd verzoek tot het horen van getuigen en het gebruik van getuigenverklaringen voor het bewijs.

Ten slotte worden de verweren in verband met art. 359a Sv uitgediept. De laatste jurisprudentie wordt besproken en de mogelijkheden voor de strafadvocaat worden benoemd.

Cursus: Vrijdag 25 oktober 2019
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp - Schiphol
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 25 september 2019, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.