Vergoedingsrechten in het relatievermogensrecht (Live webinar)

Vergoedingsrechten in het relatievermogensrecht (Live webinar)

Datum Cursus: Vrijdag 8 december 2023
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docent: Mr. dr. B. Breederveld

- Advocaat bij Rensen advocaten
- Docent Goederen- en Insolventierecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam
- Raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage

Cursusbeschrijving:
10 jaar geleden trad de vergoedingsregeling van art. 1:87 BW in werking (en aanpassing van art. 195/96 BW). Hoewel in gemeenschap van goederen gehuwd hebben veel echtgenoten, thans ook privévermogen (naar oud recht uitsluitingsclausule). Dit vermogen vermengt zich veelal met het vermogen van de huwelijksgemeenschap. Over daaruit voortvloeiende vergoedingsrechten heeft de Hoge Raad in 2019 een belangrijk uitspraak gedaan. Ook de aanspraak op een vergoedingsrecht bij verknochtheid is in ontwikkeling. Voorts bevatten huwelijks voorwaarden die als hoofdregel scheiding van vermogens hebben veelal aanvullend een periodiek en/of finaal verrekenbeding. Veel vragen doen zich voor omtrent vergoedingsrechten in het kader van de afrekening tussen de echtgenoten, mede indien spraW ke is van een eenvoudige gemeenschap. En tenslotte samenwoners. Ook daarover heeft de Hoge Raad in 2019 een belangrijke uitspraak gedaan op grond waarvan regels voor gehuwden niet zonder meer van toepassing zijn en waardoor kennis van het algemene vermogensrecht noodzakelijk is ter beoordeling van een aanspraak op vergoedingsrechten.

In deze cursus staat de aanspraak op en de omvang van vergoedingsrechten centraal. Mede aan de hand van de beschikbare en recente rechtspraak wordt ingegaan op de gevolgen van vermogensverschuivingen tussen de vermogens van echtgenoten of partners bij de vermogensrechtelijke afwikkeling van hun relatie

Aan de orde komen:

Vergoedingsrechten bij de gemeenschap van goederen (oud en nieuw)
Welk vermogen is aan te merken als privévermogen
Vermenging
De gevolgen van de besteding ervan
Voldoening van privéschulden

Vergoedingsrechten bij huwelijkse voorwaarden Vermogensverschuivingen algemeen
Eenvoudige gemeenschappen
De stilzwijgende overeenkomst en de natuurlijke verbintenis
Periodiek verrekenbeding
Finaal verrekenbeding
Voldoening schulden

Vergoedingsrechten en samenwoners Vermogensverschuivingen algemeen
Eenvoudige gemeenschappen
De stilzwijgende overeenkomst en de natuurlijke verbintenis
Voldoening gezamenlijk schulden
Verjaring

Cursus: Vrijdag 8 december 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 13.30 uur – 16.45 uur
PO punten: 3
Prijs: €215,- bij uw aanmelding voor 26 mei 2023, daarna €315,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.