Causaliteit en Relativiteit

Causaliteit en Relativiteit

Datum cursus: Woensdag 16 juni 2021
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. dr. L. Reurich

-Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
-Docent Beroepsopleiding Advocaten

Cursusbeschrijving:
In de cursus ‘Relativiteit en causaliteit’ worden twee klassieke leerstukken besproken die beide een zeer modern uiterlijk hebben gekregen. Bij de aansprakelijkheid van de ‘controlerende en certificerende overheid’ speelt relativiteit een beslissende rol. Met name door de gevolgen van de kredietcrisis is dit een actueel thema. Daarnaast opent de Hoge Raad steeds meer mogelijkheden voor ‘creatieve oplossingen’ als het causaal verband tussen de normschending en de vermogensschade onzeker is. Het klassieke leerstuk van causaliteit wordt besproken door de behandeling van zeven moderne technieken om onzeker causaal verband te overwinnen. De Hoge Raad en de wetgever hebben immers methodes ontwikkeld om bij onhelderheid over het causaal verband tussen normschending en schade, toewijzing van de vordering toch mogelijk te maken. Het eveneens klassieke leerstuk van de relativiteit heeft ook een moderne gedaante gekregen in recente jurisprudentie. Het gaat dan niet in eerste instantie om de vraag of de geschonden norm strekt tot bescherming van het geschade belang (wat valt onder de norm?) maar wie zich op de bescherming van de norm kan beroepen (wie valt onder de norm?). Aan de hand van de aansprakelijkheid van de controlerende en certificerende overheid en de toezichthouder worden deze ontwikkelingen in kaart gebracht.

Cursus: Woensdag 16 juni 2021
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO-punten: 6
Prijs: €399,- bij uw aanmelding voor 2021, daarna €499,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.