Verdieping en Actualiteiten WWFT (Live webinar)

Verdieping en Actualiteiten WWFT (Live webinar)

Datum cursus: In voorbereiding
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige beroepsgroepen die WWFT-plichtig zijn

Docent: Prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers

Prof. mr. Birgit Snijder-Kuipers is hoogleraar Corporate Compliance and Anti-Money Laundering aan de Radboud Universiteit en is werkzaam bij De Brauw Blackstone Westbroek als kandidaat-notaris. Zij publiceert over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en geeft lezingen over dit onderwerp.

Cursusbeschrijving:
Bent u al redelijk bekend met de WWFT en het nieuwe UBO register en de recente wetswijzigingen? Maar wilt u er meer over weten en bent u op zoek naar verdieping en wilt u op de hoogte zijn van alle actualiteiten? Meldt u zich dan aan voor deze nieuwe online cursus 'Verdieping en actualiteiten WWFT en het nieuwe UBO register':

Aan bod komen onder meer:

• Het opstellen van risicobeleid, met aandacht voor de wettelijke risicofactoren
• Onderzoek naar herkomst van de middelen en herkomst van het vermogen
• Het herkennen van ongebruikelijke transacties
• De National Risk Assessment 2020 voor witwassen en voor terrorismefinanciering
• Toepassing van de leidraden van de toezichthouder
• Inschrijvingsprocedure UBO-register
• Inschrijving UBO op grond van welke documentatie (en in welke taal)
• Terugmeldplicht
• De eerste ervaringen met het nieuwe UBO-register

Cursus: In voorbereiding
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 12.00 uur - 14.00 uur
PO-punten: 2
Prijs: €159,-

WWFT Kantoorbeleid (Live webinar)

Datum cursus: Dinsdag 19 december 2023
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige beroepsgroepen die WWFT-plichtig zijn

Cursusbeschrijving:
In deze cursus krijgt u antwoord op al uw vragen met betrekking tot uw kantoorbeleid.

• Weet u dat elk kantoor verplicht is om kantoorbeleid te hebben conform WWFT, wat de vereisten zijn en waar u op moet letten?
• Bent u ervan op de hoogte dat uw kantoorbeleid jaarlijks een update moet ondergaan?
• Kent u de verschillende soorten cliëntenonderzoek en weet u wat de vereisten aan identificatie zijn?
• Weet u wanneer sprake is van een ongebruikelijke transactie en waar u zo'n transactie moet melden?
• En hoe heeft u de identificatie- en meldprocedure in uw kantoorbeleid vastgelegd?

De docent, mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers, gaat in detail in op het opstellen van het verplichte kantoorbeleid op grond van de WWFT aan de hand van het 10-stappenplan dat wordt aanbevolen door het Ministerie van Financiën. Bij de invulling van uw kantoorbeleid houdt mr. dr. Birgit Snijder-Kuipers uiteraard rekening met de handleidingen zoals vastgesteld door de beroepsorganisaties. Deze cursus is zeer praktijkgericht.

Bovendien ontvangt u bij deze cursus modellen van de hand van Birgit Snijder-Kuipers die u in elke Europese lidstaat kunt gebruiken. Het gaat om een UBO verklaring, een PEP verklaring en een pseudo-UBO verklaring. Tevens ontvangt u ook nog het mede door Birgit Snijder-Kuipers ontworpen 10-stappenplan dat in heel Nederland gebruikt wordt.

Houd uw eigen kantoorbeleid bij de hand tijdens deze online cursus. Dan kunt u ter plekke toetsen of uw kantoorbeleid aan de vereisten voldoet en kunt u het aanpassen waar nodig.

Cursus: Dinsdag 19 december 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Parkeren: nvt
Tijdstip: 12.00 uur - 14.00 uur
PO-punten: 2
Prijs: €159,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.