Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht

Actualiteiten Huwelijksvermogensrecht

Datum Cursus: IN VOORBEREIDING
Doelgroep: Advocaten, notarissen en overige academici

Docenten: Prof. mr. F.W.J.M. Schols & Prof. mr. B.M.E.M. Schols

Prof. mr. F.W.J.M. Schols is gespecialiseerd in de civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten van het familievermogensrecht, waaronder te begrijpen het erfrecht. Hij is thans als hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Radboud Universiteit Nijmegen. Tot november 2008 was hij hoogleraar Estate Planning aan deze faculteit.

Prof. mr. B.M.E.M. Schols is oud-notaris en thans als hoogleraar Succesierecht en Belastingen van rechtsverkeer verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Na vijftien jaar in het notariaat werkzaam geweest te zijn heeft prof. mr. B.M.E.M. Schols zich in woord en geschrift volledig toegelegd op het fenomeen estate planning. Hij is co-auteur van het Handboek (Nieuw) Erfrecht en het Handboek Estate Planning.

Cursusbeschrijving:
Het relatievermogensrecht is dynamisch. Er gebeurt altijd wel wat, waardoor herijking van het doen en denken in de praktijk steeds nodig is. Aan de hand van recente wetgeving, jurisprudentie en literatuur worden diverse huwelijksvermogensrechtelijke thema’s behandeld vanuit een actueel en praktisch perspectief. Hierbij moet u onder meer denken aan de perikelen rondom het basisstelsel, de toestemming, de niet uitgevoerde huwelijkse voorwaarden en vraagtukken rondom het doorbreken en de uitleg van huwelijkse voorwaarden. Ook is er aandacht voor de ondernemer in het huwelijksvermogensrecht. Na het volgen van de cursus bent u helemaal up to date.

Cursus: IN VOORBEREIDING
Locatie: Van der Valk Hotel Schiphol A4
Rijksweg A4 Nr. 3
2132 MA Hoofddorp - Schiphol
Parkeren: Gratis
Tijdstip: 10.00 uur – 17.30 uur
PO punten: 6
Prijs: €399,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.