Actualiteiten Huurrecht (Live webinar)

Actualiteiten Huurrecht (Live webinar)

Datum cursus: Dinsdag 27 juni 2023
Doelgroep: Advocaten en overige academici

Docent: Mr. E.P.W. Korevaar

Elout Korevaar is advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden.

Cursusbeschrijving:

Het huurrecht pas is aan verandering onderhevig. Inkleuring van het, vaak (semi-) dwingende, huurrecht geschiedt door jurisprudentie maar ook ontwikkelingen in de markt. Nieuwe wetgeving over huurprijzen van woonruimte en nieuwe mogelijkheden van tijdelijke verhuur maken actuele kennis van het huurrecht noodzakelijk. De coronacrisis leidt tot veel conflicten over huurprijsvermindering. De coronacrisis is wellicht katalysator voor een blijvende verandering van het winkellandschap en ander gebruik van kantoorruimte.
Nieuwe wetgeving lijkt elkaar steeds sneller op te volgen terwijl recente discussies over medehuur en de aanspraak op een vergoeding bij renovatie van woonruimte mogelijk tot aanpassing van de processtrategie noopt. Elout Korevaar, advocaat huurrecht en docent aan de Universiteit Leiden neemt met u de actualiteiten door.

Onderwerpen die onder meer aan bod komen:

• Is sprake van een oneerlijk beding in de huurovereenkomst?
• Welke mogelijkheden tot huurprijsvermindering als gevolg van ‘corona’ staan de huurder ten dienste?
• Welke verweren kan de verhuurder daartegen voeren?
• Kan een contractueel of wettelijke medehuurder ontslagen worden uit zijn hoofdelijke verplichtingen?
• Hoe moet de WOZ-waarde in het puntenstelsel van huur van woonruimte worden gewaardeerd
• Kan een verzoek tot goedkeuring van een afwijkend beding verjaren?

Bij de cursus komen alle soorten van huur aan bod, van woonruimte tot winkels en van ongebouwde zaken tot kantoren. Na het volgen van de cursus bent u weer op de hoogte van actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie en wetgeving.

Cursus: Dinsdag 27 juni 2023
Locatie: Online
nvt
nvt
Tijdstip: 09.00 uur – 12.15 uur
Parkeren nvt
PO-punten: 3
Prijs: €199,-

CURSUSSEN

Contact

Voor vragen en/of opmerkingen staat ons team altijd voor u klaar!

Contact*Voor de cursussen die bestemd zijn voor notarissen, gerechtsdeurwaarders en mediators wordt accreditatie aangevraagd bij het KNB, KBvG en de Mediatorsfederatie.